Måleri

Klämd, 46 x 38 cm, 2017

Klämd, 46 x 38 cm, 2017