SKAPA NÅGOT NYTT

Måleriet är oftast en process utan ett på förhand bestämt motiv eller mål. Utifrån mitt perspektiv vill jag skapa en ny, obekant eller annorlunda värld. Färgerna bestämmer det mesta och färgläran blir allt viktigare.


Måleri
Akryl 2010 -
Stenar_graLi.jpg

Stenar grå, 54 x 48 cm, 2019

hop-plockLi.jpg

Hop-plock, 81 x 65 cm, 2018

samlingLi.jpg

Samling, 80 x 60 cm, 2019

stuga_m_landskapLi.jpg

Stuga med landskap, 81 x 65 cm, 2019

VerklflyktLi.jpg

Verklighetsflykt, 92 x 73 cm, 2018

HanfleendeLi.jpg

Hånfullt leende, 60 x 70 cm

KhaosLi.jpg

Khaos och anden, 54 x 64 cm, 2018

SakraltLi.jpg

Något sakralt, 50 x 60 cm, 2018

HotfidyllLi.jpg

Hotfull idyll, 50 x 60 cm, 2018

SpritterLi.jpg

De´spritter, 50 x 60 cm, 2017

SkuggspelLi.jpg

Skuggspel, 61 x 65 cm, 2017

KlamdLi.jpg

Klämd, 46 x 38 cm, 2017

DjuretLi.jpg

Djuret, 50 x 60 cm, 2017

MotljusLi.jpg

Motljus, 53 x 61 cm, 2017

LofotenLi.jpg

Lofoten I, 70 x 60 cm, 2017

Armod15Li.jpg

Armod, 50 x 45 cm, 2015

Pinadebitar15Li.jpg

Pinade bitar, 31 x 41 cm, 2015

Blommorvarforinte15Li.jpg

Blommor varför inte, 50 x 60 cm, 2015

inbillning14Li.jpg

Hallucinationer, 65 x 41 cm, 2014

hog14Li.jpg

Komprimerat liv, 50 x 60 cm, 2014

pannkaka14Li.jpg

Pannkaka, 50 x 60 cm, 2014

motskogen14Li.jpg

Mot skogen, 60 x 40 cm, 2014

Livatiholken13Li.jpg

Livat i holken, 50 x 60 cm, 2013

bivacken13Li.jpg

Besök i bivacken, 65 x 54 cm, 2013

Gamlatrasor13Li.jpg

Gamla trasor, 50 x 60 cm, 2013

onsketrad13Li.jpg

Önsketräd, 50 x 60 cm, 2013

kartanrs12Li.jpg

Norrbottenskarta, 50 x 60 cm, 2012

tacket12Li.jpg

Täcket, 50 x 60 cm, 2012

skada14ko11Li.jpg

Bitvisa minnen, 2011

Bitaravlivet11Li.jpg

Bitar av livet, 2011

skada15ko11Li.jpg

Hemlig process, 2011

015bla11Li.jpg

Blå mosaik, 2011