BLANDADE KARAMELLER

Projekt kan vara allt från utställningar till diavisningar. Nedan blandar jag konst med foto. En del karameller räcker länge.