Måleri

Bitar av livet, 2011

Bitar av livet, 2011